DUĀLAIS MODELIS

modellobivalente Duālais modelis ir ūdens modeļa un elektriskā modeļa apvienojums. Šo modeli vislietderīgāk uzstādīt, ja nav iespējams, vai nevēlaties izmantot tradicionālo situma ģeneratoru (piem.: nepieciešama neatkarīga apkures sistēma starpsezonās, ēkās ar centralizētu apkures sistēmu, kas darbojas tikai noteiktā termiņā; papildus siltumu garantija, ja ir problēma, vai ir bojāts siltuma ģenerators; aukstajā sezonā dodaties ceļojumā – pasargā no sistēmas aizsalšanas un pelējuma veidošanās telpās u.c.). THERMODUL duālais modelis izmēru ziņā ir tāds pats kā ūdens modelis, jo elektriskais sildelements (tens) tiek ievietots siltumizstarojošajās “ribās” starp vara caurulēm. Ja sistēma tiek sildīta ar ūdeni – elektrība netiek izmantota un otrādi.
Augstums 1.7cm – 2.9cm Dziļums
Info